£8.95
ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: 5m length & 20-way capacity, perfect for complex & colorful Arduino, Raspberry Pi & DIY projects. 𝐄𝐚𝐬𝐲 & ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¢ğ§ğ -ğ…ğ«ğžğž: IDC flat design for simple connection to 2.54mm...
ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: 5m length & 20-way capacity, perfect for complex & colorful Arduino, Raspberry Pi & DIY projects. 𝐄𝐚𝐬𝐲 & ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¢ğ§ğ -ğ…ğ«ğžğž: IDC flat design for simple connection to 2.54mm...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: 5m length & 20-way capacity, perfect for complex & colorful Arduino, Raspberry Pi & DIY projects.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 & ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¢ğ§ğ -ğ…ğ«ğžğž: IDC flat design for simple connection to 2.54mm pin headers - no soldering required!
  • ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ & ğ„ğ²ğž-𝐂𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠: Rainbow color-coded wires simplify wiring & add a fun visual touch to your creations.
  • ğ“ğ«ğ®ğ¬ğ­ğžğ 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable UMTMedia construction ensures reliable performance & peace of mind.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Connect sensors, actuators, LEDs & more - ideal for electronics enthusiasts, educators & makers! ‍
  • ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: 5m length & 20-way capacity, perfect for complex & colorful Arduino, Raspberry Pi & DIY projects.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 & ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¢ğ§ğ -ğ…ğ«ğžğž: IDC flat design for simple connection to 2.54mm pin headers - no soldering required!
  • ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ & ğ„ğ²ğž-𝐂𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠: Rainbow color-coded wires simplify wiring & add a fun visual touch to your creations.
  • ğ“ğ«ğ®ğ¬ğ­ğžğ 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable UMTMedia construction ensures reliable performance & peace of mind.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Connect sensors, actuators, LEDs & more - ideal for electronics enthusiasts, educators & makers! ‍
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.