£5.95
𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲: 𝟓𝐱 ğ”ğŒğ“ğŒğžğğ¢ğš 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐒𝐃 ğ‘ğžğšğğžğ«ğ¬: Add microSD card functionality to your Arduino & Raspberry Pi projects for expanded storage and data handling! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes SPI interface...
𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲: 𝟓𝐱 ğ”ğŒğ“ğŒğžğğ¢ğš 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐒𝐃 ğ‘ğžğšğğžğ«ğ¬: Add microSD card functionality to your Arduino & Raspberry Pi projects for expanded storage and data handling! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes SPI interface...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲: 𝟓𝐱 ğ”ğŒğ“ğŒğžğğ¢ğš 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐒𝐃 ğ‘ğžğšğğžğ«ğ¬: Add microSD card functionality to your Arduino & Raspberry Pi projects for expanded storage and data handling!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes SPI interface for smooth communication and integration with various microcontrollers.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with 3.3V and 5V logic levels, offering flexibility to work with diverse projects and boards.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates easy integration into space-constrained projects, allowing for efficient use of space.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting projects and data storage solutions.
  • 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲: 𝟓𝐱 ğ”ğŒğ“ğŒğžğğ¢ğš 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐒𝐃 ğ‘ğžğšğğžğ«ğ¬: Add microSD card functionality to your Arduino & Raspberry Pi projects for expanded storage and data handling!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes SPI interface for smooth communication and integration with various microcontrollers.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with 3.3V and 5V logic levels, offering flexibility to work with diverse projects and boards.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates easy integration into space-constrained projects, allowing for efficient use of space.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting projects and data storage solutions.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.