£6.95
ğŒğšğ¬ğ¬ğ¢ğ¯ğž ğŸ“ğŸŽğŸŽ-ğğ¢ğžğœğž 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤: Stock up on essential electronic components with this UMTMedia bulk pack containing 500 assorted 5mm LED diodes. This vast quantity provides ample resources for your projects...
ğŒğšğ¬ğ¬ğ¢ğ¯ğž ğŸ“ğŸŽğŸŽ-ğğ¢ğžğœğž 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤: Stock up on essential electronic components with this UMTMedia bulk pack containing 500 assorted 5mm LED diodes. This vast quantity provides ample resources for your projects...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: HotLED's
  • ğŒğšğ¬ğ¬ğ¢ğ¯ğž ğŸ“ğŸŽğŸŽ-ğğ¢ğžğœğž 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤: Stock up on essential electronic components with this UMTMedia bulk pack containing 500 assorted 5mm LED diodes. This vast quantity provides ample resources for your projects and experiments.
  • 𝐕𝐢𝐯𝐢𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 ğ€ğ¬ğ¬ğ¨ğ«ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: This kit boasts a vibrant mix of 5 popular LED colours: white, red, blue, yellow, and green. This variety allows you to create projects with stunning visual impact.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: These 5mm, 2-pin LEDs are perfect for use with popular development platforms like Arduino and Raspberry Pi. Get started with light-based electronics projects with ease.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: The simple 2-pin design makes these LEDs straightforward to integrate into your circuits. No complex soldering required - perfect for beginners and experienced makers alike.
  • 𝐂𝐨𝐬𝐭-ğ„ğŸğŸğžğœğ­ğ¢ğ¯ğž 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧: This bulk pack offers exceptional value, providing a large quantity of LEDs at a budget-friendly price. Experiment, create, and learn without breaking the bank!
  • ğŒğšğ¬ğ¬ğ¢ğ¯ğž ğŸ“ğŸŽğŸŽ-ğğ¢ğžğœğž 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤: Stock up on essential electronic components with this UMTMedia bulk pack containing 500 assorted 5mm LED diodes. This vast quantity provides ample resources for your projects and experiments.
  • 𝐕𝐢𝐯𝐢𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 ğ€ğ¬ğ¬ğ¨ğ«ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: This kit boasts a vibrant mix of 5 popular LED colours: white, red, blue, yellow, and green. This variety allows you to create projects with stunning visual impact.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: These 5mm, 2-pin LEDs are perfect for use with popular development platforms like Arduino and Raspberry Pi. Get started with light-based electronics projects with ease.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: The simple 2-pin design makes these LEDs straightforward to integrate into your circuits. No complex soldering required - perfect for beginners and experienced makers alike.
  • 𝐂𝐨𝐬𝐭-ğ„ğŸğŸğžğœğ­ğ¢ğ¯ğž 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧: This bulk pack offers exceptional value, providing a large quantity of LEDs at a budget-friendly price. Experiment, create, and learn without breaking the bank!
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.