£4.95
ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž ğ€ğ­ğ¦ğ¨ğ¬ğ©ğ¡ğžğ«ğ¢ğœ 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞: 5x UMTMedia BMP180 Sensors: Precisely measure barometric pressure, altitude, and temperature in your projects! 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲 & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Offers accurate & reliable pressure readings for diverse applications...
ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž ğ€ğ­ğ¦ğ¨ğ¬ğ©ğ¡ğžğ«ğ¢ğœ 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞: 5x UMTMedia BMP180 Sensors: Precisely measure barometric pressure, altitude, and temperature in your projects! 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲 & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Offers accurate & reliable pressure readings for diverse applications...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž ğ€ğ­ğ¦ğ¨ğ¬ğ©ğ¡ğžğ«ğ¢ğœ 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞: 5x UMTMedia BMP180 Sensors: Precisely measure barometric pressure, altitude, and temperature in your projects!
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲 & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Offers accurate & reliable pressure readings for diverse applications like weather monitoring, flight control, or environmental data logging.
  • 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž (𝐈𝟐𝐂): Connects seamlessly with Arduino and Raspberry Pi using the widely used I2C communication protocol for easy integration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates integration into space-constrained projects, maximizing available space efficiently.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components & consistent performance associated with the UMTMedia brand for long-lasting projects.
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž ğ€ğ­ğ¦ğ¨ğ¬ğ©ğ¡ğžğ«ğ¢ğœ 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞: 5x UMTMedia BMP180 Sensors: Precisely measure barometric pressure, altitude, and temperature in your projects!
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲 & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Offers accurate & reliable pressure readings for diverse applications like weather monitoring, flight control, or environmental data logging.
  • 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž (𝐈𝟐𝐂): Connects seamlessly with Arduino and Raspberry Pi using the widely used I2C communication protocol for easy integration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates integration into space-constrained projects, maximizing available space efficiently.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components & consistent performance associated with the UMTMedia brand for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.