£4.95
𝟓𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Monitor pressure & temperature with 5x UMTMedia BMP280 modules - Ideal for weather stations, altimeters, & diverse projects! ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with Arduino & Raspberry Pi...
𝟓𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Monitor pressure & temperature with 5x UMTMedia BMP280 modules - Ideal for weather stations, altimeters, & diverse projects! ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with Arduino & Raspberry Pi...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝟓𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Monitor pressure & temperature with 5x UMTMedia BMP280 modules - Ideal for weather stations, altimeters, & diverse projects!
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with Arduino & Raspberry Pi - Integrate pressure sensing into your projects with ease.
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Supports both I2C & SPI communication protocols for flexible integration with various microcontrollers.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: Small footprint simplifies project integration, while 3.3V-5V compatibility offers wider application range.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures consistent performance & reliable components for long-lasting projects.
  • 𝟓𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Monitor pressure & temperature with 5x UMTMedia BMP280 modules - Ideal for weather stations, altimeters, & diverse projects!
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with Arduino & Raspberry Pi - Integrate pressure sensing into your projects with ease.
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Supports both I2C & SPI communication protocols for flexible integration with various microcontrollers.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: Small footprint simplifies project integration, while 3.3V-5V compatibility offers wider application range.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures consistent performance & reliable components for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.