£5.95
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 𝐁𝐮𝐜𝐤 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ«ğ¬: Power your projects in bulk! UMTMedia Buck Converter Modules (DC-DC Step-Down) - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock). ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž:...
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 𝐁𝐮𝐜𝐤 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ«ğ¬: Power your projects in bulk! UMTMedia Buck Converter Modules (DC-DC Step-Down) - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock). ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž:...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 𝐁𝐮𝐜𝐤 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ«ğ¬: Power your projects in bulk! UMTMedia Buck Converter Modules (DC-DC Step-Down) - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock).
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Accepts a variety of input voltages (6V to 24V) and efficiently converts them down to a stable 5V output for powering your creations.
  • 𝟑𝐀 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 ğ‚ğ®ğ«ğ«ğžğ§ğ­: Delivers up to 3A of current, suitable for powering various electronic components and devices.
  • 𝐔𝐒𝐁 ğ‚ğ¡ğšğ«ğ ğžğ« 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Functions as a USB charger module, allowing you to charge your devices directly from the converted 5V output.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand.
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 𝐁𝐮𝐜𝐤 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ«ğ¬: Power your projects in bulk! UMTMedia Buck Converter Modules (DC-DC Step-Down) - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock).
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Accepts a variety of input voltages (6V to 24V) and efficiently converts them down to a stable 5V output for powering your creations.
  • 𝟑𝐀 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 ğ‚ğ®ğ«ğ«ğžğ§ğ­: Delivers up to 3A of current, suitable for powering various electronic components and devices.
  • 𝐔𝐒𝐁 ğ‚ğ¡ğšğ«ğ ğžğ« 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Functions as a USB charger module, allowing you to charge your devices directly from the converted 5V output.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.