£7.25
ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐇𝐮𝐦𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 & ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: 5x UMTMedia DHT11 sensors - Monitor environment with accurate readings for Arduino & Raspberry Pi projects! ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: Measures humidity (20-80%) & temperature...
ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐇𝐮𝐦𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 & ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: 5x UMTMedia DHT11 sensors - Monitor environment with accurate readings for Arduino & Raspberry Pi projects! ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: Measures humidity (20-80%) & temperature...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐇𝐮𝐦𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 & ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: 5x UMTMedia DHT11 sensors - Monitor environment with accurate readings for Arduino & Raspberry Pi projects!
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: Measures humidity (20-80%) & temperature (-40°C to +80°C) at an attractive price - perfect for diverse applications.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: 3-pin design & digital output simplify connection with microcontrollers, making setup a breeze.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: High-quality components ensure accurate readings & long-lasting performance for your projects.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees consistent performance & excellent customer support for successful projects.
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐇𝐮𝐦𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 & ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: 5x UMTMedia DHT11 sensors - Monitor environment with accurate readings for Arduino & Raspberry Pi projects!
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: Measures humidity (20-80%) & temperature (-40°C to +80°C) at an attractive price - perfect for diverse applications.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: 3-pin design & digital output simplify connection with microcontrollers, making setup a breeze.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: High-quality components ensure accurate readings & long-lasting performance for your projects.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees consistent performance & excellent customer support for successful projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.