£11.95
𝟓𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 Sensor Pack - Monitor temperature & humidity with precision in multiple locations! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ğ¬: Each sensor offers ±2% RH & ±0.5°C accuracy - Ensure reliable...
𝟓𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 Sensor Pack - Monitor temperature & humidity with precision in multiple locations! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ğ¬: Each sensor offers ±2% RH & ±0.5°C accuracy - Ensure reliable...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝟓𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 Sensor Pack - Monitor temperature & humidity with precision in multiple locations!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ğ¬: Each sensor offers ±2% RH & ±0.5°C accuracy - Ensure reliable data for your projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠: Track temperatures from -40°C to 80°C and humidity from 0% to 99.9% - Versatile for diverse applications.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Digital output simplifies connection with Arduino & Raspberry Pi - Start coding and monitoring quickly.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for durable components & consistent performance for long-lasting projects.
  • 𝟓𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 Sensor Pack - Monitor temperature & humidity with precision in multiple locations!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ğ¬: Each sensor offers ±2% RH & ±0.5°C accuracy - Ensure reliable data for your projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠: Track temperatures from -40°C to 80°C and humidity from 0% to 99.9% - Versatile for diverse applications.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Digital output simplifies connection with Arduino & Raspberry Pi - Start coding and monitoring quickly.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for durable components & consistent performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.