£5.20
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ 𝐢𝐧 ğğ®ğ¦ğ›ğžğ«ğ¬: 5x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor temperature precisely across your projects with ±1% accuracy! ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫𝐬: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, & even submersion -...
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ 𝐢𝐧 ğğ®ğ¦ğ›ğžğ«ğ¬: 5x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor temperature precisely across your projects with ±1% accuracy! ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫𝐬: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, & even submersion -...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ 𝐢𝐧 ğğ®ğ¦ğ›ğžğ«ğ¬: 5x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor temperature precisely across your projects with ±1% accuracy!
  • ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫𝐬: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, & even submersion - perfect for outdoor & indoor use.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‘ğšğ§ğ ğž: Track temperatures from -20°C to 105°C (-4°F to 221°F) - ideal for weather stations, plant monitoring, & more.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: 1m cable length offers ample reach, and digital/analog outputs simplify connection with microcontrollers.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž & 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: 5 sensors offer experimentation & redundancy, while UMTMedia ensures reliable performance for long-lasting projects.
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ 𝐢𝐧 ğğ®ğ¦ğ›ğžğ«ğ¬: 5x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor temperature precisely across your projects with ±1% accuracy!
  • ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫𝐬: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, & even submersion - perfect for outdoor & indoor use.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‘ğšğ§ğ ğž: Track temperatures from -20°C to 105°C (-4°F to 221°F) - ideal for weather stations, plant monitoring, & more.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: 1m cable length offers ample reach, and digital/analog outputs simplify connection with microcontrollers.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž & 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: 5 sensors offer experimentation & redundancy, while UMTMedia ensures reliable performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.