£5.85
𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭 ğ‡ğžğšğ¥ğ­ğ¡: The UMTMedia 5-pack Soil Sensor Kit provides everything you need to keep your plants thriving! These easy-to-use modules detect soil moisture levels, allowing you to create an...
𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭 ğ‡ğžğšğ¥ğ­ğ¡: The UMTMedia 5-pack Soil Sensor Kit provides everything you need to keep your plants thriving! These easy-to-use modules detect soil moisture levels, allowing you to create an...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭 ğ‡ğžğšğ¥ğ­ğ¡: The UMTMedia 5-pack Soil Sensor Kit provides everything you need to keep your plants thriving! These easy-to-use modules detect soil moisture levels, allowing you to create an automated watering system for your garden.
  • ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: This sensor kit works seamlessly with popular development boards like Arduino and Raspberry Pi (both 3.3V and 5V compatible), offering flexibility for your project setup.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: The miniature sensor modules boast a space-saving design, ideal for integrating into various plant pots or planters without occupying excessive space.
  • 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: The kit includes a PCB board for easy connection of the sensors. With some basic knowledge of Arduino or Raspberry Pi, you can create a customized plant watering system.
  • 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡: By monitoring soil moisture and automating watering, you can ensure your plants receive the optimal amount of water, preventing overwatering and underwatering, both detrimental to plant health.
  • 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭 ğ‡ğžğšğ¥ğ­ğ¡: The UMTMedia 5-pack Soil Sensor Kit provides everything you need to keep your plants thriving! These easy-to-use modules detect soil moisture levels, allowing you to create an automated watering system for your garden.
  • ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: This sensor kit works seamlessly with popular development boards like Arduino and Raspberry Pi (both 3.3V and 5V compatible), offering flexibility for your project setup.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: The miniature sensor modules boast a space-saving design, ideal for integrating into various plant pots or planters without occupying excessive space.
  • 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: The kit includes a PCB board for easy connection of the sensors. With some basic knowledge of Arduino or Raspberry Pi, you can create a customized plant watering system.
  • 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡: By monitoring soil moisture and automating watering, you can ensure your plants receive the optimal amount of water, preventing overwatering and underwatering, both detrimental to plant health.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.