£7.45
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: 5x UMTMedia HC-SR04 sensors measure distance accurately (2cm-400cm) for your Arduino projects at a fantastic price. ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering required! Plug-and-play with included Dupont connectors for...
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: 5x UMTMedia HC-SR04 sensors measure distance accurately (2cm-400cm) for your Arduino projects at a fantastic price. ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering required! Plug-and-play with included Dupont connectors for...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: 5x UMTMedia HC-SR04 sensors measure distance accurately (2cm-400cm) for your Arduino projects at a fantastic price.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering required! Plug-and-play with included Dupont connectors for hassle-free integration.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Ideal for robots, obstacle avoidance, line following, and various distance-sensing projects.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: UMTMedia brand ensures dependable measurements and excellent customer support.
  • 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬: Learn, experiment, and create diverse projects with these essential Arduino distance sensors.
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ€ğŸğŸğ¨ğ«ğğšğ›ğ¥ğž: 5x UMTMedia HC-SR04 sensors measure distance accurately (2cm-400cm) for your Arduino projects at a fantastic price.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering required! Plug-and-play with included Dupont connectors for hassle-free integration.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Ideal for robots, obstacle avoidance, line following, and various distance-sensing projects.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: UMTMedia brand ensures dependable measurements and excellent customer support.
  • 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬: Learn, experiment, and create diverse projects with these essential Arduino distance sensors.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.