£4.35
𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Control high-voltage devices (AC/DC) safely & effortlessly with this compact 2-channel relay module (5V input). Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC projects. ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬...
𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Control high-voltage devices (AC/DC) safely & effortlessly with this compact 2-channel relay module (5V input). Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC projects. ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Control high-voltage devices (AC/DC) safely & effortlessly with this compact 2-channel relay module (5V input). Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC projects.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Simple logic-level control (low active) using standard digital pins on your microcontroller, ideal for beginners & experienced makers.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐀𝐦𝐩 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Each channel handles up to 10A DC or 250V AC, allowing connection to powerful devices like motors, lights, solenoids, etc.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: Miniature size saves space on your project board and simplifies integration.
  • 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐭 𝐭𝐨 𝐋𝐚𝐬𝐭:High-quality optocouplers provide electrical isolation & long-lasting performance, protecting your microcontroller.
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Control high-voltage devices (AC/DC) safely & effortlessly with this compact 2-channel relay module (5V input). Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC projects.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Simple logic-level control (low active) using standard digital pins on your microcontroller, ideal for beginners & experienced makers.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐀𝐦𝐩 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Each channel handles up to 10A DC or 250V AC, allowing connection to powerful devices like motors, lights, solenoids, etc.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: Miniature size saves space on your project board and simplifies integration.
  • 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐭 𝐭𝐨 𝐋𝐚𝐬𝐭:High-quality optocouplers provide electrical isolation & long-lasting performance, protecting your microcontroller.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.