£6.95
𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 6x UMTMedia LM2596 Buck Converters - Step down voltage & power diverse projects smoothly! ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 & 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Handle input voltages 3-40V, convert & adjust...
𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 6x UMTMedia LM2596 Buck Converters - Step down voltage & power diverse projects smoothly! ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 & 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Handle input voltages 3-40V, convert & adjust...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 6x UMTMedia LM2596 Buck Converters - Step down voltage & power diverse projects smoothly!
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 & 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Handle input voltages 3-40V, convert & adjust to 1.5-35V output - perfect for various needs.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: 3A max output current, 92% conversion efficiency - power circuits reliably with less heat.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­ ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: High-precision potentiometer for easy voltage adjustment, built-in heat sink for extended use.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees durable components & long-lasting performance for your creations.
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 6x UMTMedia LM2596 Buck Converters - Step down voltage & power diverse projects smoothly!
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 & 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Handle input voltages 3-40V, convert & adjust to 1.5-35V output - perfect for various needs.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: 3A max output current, 92% conversion efficiency - power circuits reliably with less heat.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­ ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: High-precision potentiometer for easy voltage adjustment, built-in heat sink for extended use.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees durable components & long-lasting performance for your creations.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.