£7.95
ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭: 6x UMTMedia XL6009 modules - Step up, down, or stabilize voltage for diverse projects! (3-30V input, 5-35V adjustable output) ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­ ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: Up to 94% efficiency with non-isolated...
ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭: 6x UMTMedia XL6009 modules - Step up, down, or stabilize voltage for diverse projects! (3-30V input, 5-35V adjustable output) ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­ ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: Up to 94% efficiency with non-isolated...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭: 6x UMTMedia XL6009 modules - Step up, down, or stabilize voltage for diverse projects! (3-30V input, 5-35V adjustable output)
  • ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­ ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: Up to 94% efficiency with non-isolated design - save power and maximize project runtime.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: Fine-tune output voltage with a trimmer potentiometer for precise power control.
  • ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: High-quality components and built-in protections ensure long-lasting performance and project success.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand with excellent customer support for a smooth and satisfying experience.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭: 6x UMTMedia XL6009 modules - Step up, down, or stabilize voltage for diverse projects! (3-30V input, 5-35V adjustable output)
  • ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­ ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: Up to 94% efficiency with non-isolated design - save power and maximize project runtime.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: Fine-tune output voltage with a trimmer potentiometer for precise power control.
  • ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: High-quality components and built-in protections ensure long-lasting performance and project success.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand with excellent customer support for a smooth and satisfying experience.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.