£7.35
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 8-Channel Relay Module - Control up to 8 devices simultaneously with your Arduino, Raspberry Pi, or other compatible microcontrollers. 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Handles 24V loads, making...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 8-Channel Relay Module - Control up to 8 devices simultaneously with your Arduino, Raspberry Pi, or other compatible microcontrollers. 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Handles 24V loads, making...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 8-Channel Relay Module - Control up to 8 devices simultaneously with your Arduino, Raspberry Pi, or other compatible microcontrollers.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Handles 24V loads, making it suitable for controlling various devices like motors, lights, and solenoids.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Standard Arduino-compatible interface allows for seamless connection and control using your preferred code.
  • 𝐑𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: Built with high-quality components for reliable performance and long-lasting operation.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable brand known for consistent performance in controlling your projects.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 8-Channel Relay Module - Control up to 8 devices simultaneously with your Arduino, Raspberry Pi, or other compatible microcontrollers.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Handles 24V loads, making it suitable for controlling various devices like motors, lights, and solenoids.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Standard Arduino-compatible interface allows for seamless connection and control using your preferred code.
  • 𝐑𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: Built with high-quality components for reliable performance and long-lasting operation.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable brand known for consistent performance in controlling your projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.