£3.45
𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 10 x UMTMedia 9V battery clip connectors - Replace broken clips & keep projects running smoothly! ğ’ğžğœğ®ğ«ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Hard plastic shell and sturdy metal snaps...
𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 10 x UMTMedia 9V battery clip connectors - Replace broken clips & keep projects running smoothly! ğ’ğžğœğ®ğ«ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Hard plastic shell and sturdy metal snaps...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 10 x UMTMedia 9V battery clip connectors - Replace broken clips & keep projects running smoothly!
  • ğ’ğžğœğ®ğ«ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Hard plastic shell and sturdy metal snaps firmly grip 9V batteries, ensuring consistent power connection.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­ 𝐓-𝐭𝐲𝐩𝐞 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Easy clip-on attachment and hassle-free battery replacements.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž ğ‚ğšğ›ğ¥ğžğ¬: 150mm (5.9") flying leads offer ample reach for diverse project layouts.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees durable construction and long-lasting performance for dependable power connections.
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐔𝐩 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: 10 x UMTMedia 9V battery clip connectors - Replace broken clips & keep projects running smoothly!
  • ğ’ğžğœğ®ğ«ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Hard plastic shell and sturdy metal snaps firmly grip 9V batteries, ensuring consistent power connection.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­ 𝐓-𝐭𝐲𝐩𝐞 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Easy clip-on attachment and hassle-free battery replacements.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž ğ‚ğšğ›ğ¥ğžğ¬: 150mm (5.9") flying leads offer ample reach for diverse project layouts.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees durable construction and long-lasting performance for dependable power connections.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.