£8.95
𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğ‡ğžğšğ«ğ­ğ›ğžğšğ­: The AD8232 ECG kit measures heart rate & electrical activity - Ideal for fitness tracking & health monitoring. 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Analog output & pins simplify connection...
𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğ‡ğžğšğ«ğ­ğ›ğžğšğ­: The AD8232 ECG kit measures heart rate & electrical activity - Ideal for fitness tracking & health monitoring. 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Analog output & pins simplify connection...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğ‡ğžğšğ«ğ­ğ›ğžğšğ­: The AD8232 ECG kit measures heart rate & electrical activity - Ideal for fitness tracking & health monitoring.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Analog output & pins simplify connection with Arduino for data collection & analysis.
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž ğŒğ®ğ¬ğœğ¥ğž 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲: Captures electrical signals from muscles - applications in fitness, rehabilitation, or biofeedback.
  • ğ’ğ¢ğ§ğ ğ¥ğž ğ‹ğžğšğ ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Compact sensor for comfortable monitoring, perfect for wearable projects and portable devices.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & reliable performance for your projects.
  • 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğ‡ğžğšğ«ğ­ğ›ğžğšğ­: The AD8232 ECG kit measures heart rate & electrical activity - Ideal for fitness tracking & health monitoring.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Analog output & pins simplify connection with Arduino for data collection & analysis.
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž ğŒğ®ğ¬ğœğ¥ğž 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲: Captures electrical signals from muscles - applications in fitness, rehabilitation, or biofeedback.
  • ğ’ğ¢ğ§ğ ğ¥ğž ğ‹ğžğšğ ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Compact sensor for comfortable monitoring, perfect for wearable projects and portable devices.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & reliable performance for your projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.