£3.50
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ§ğ : UMTMedia BMP280 Sensor - Measures atmospheric pressure & temperature with high accuracy for diverse projects! (Compatible with 3.3V & 5V systems) ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Supports I2C and...
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ§ğ : UMTMedia BMP280 Sensor - Measures atmospheric pressure & temperature with high accuracy for diverse projects! (Compatible with 3.3V & 5V systems) ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Supports I2C and...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ§ğ : UMTMedia BMP280 Sensor - Measures atmospheric pressure & temperature with high accuracy for diverse projects! (Compatible with 3.3V & 5V systems)
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Supports I2C and SPI interfaces - Seamless integration with Arduino, Raspberry Pi, and other microcontrollers.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ”ğ¬ğžğ«-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Compact design simplifies integration, and pre-soldered module eases connection.
  • ğ–ğ¢ğğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Measures pressure from 300hPa to 1100hPa (-45°C to 85°C) - Ideal for various applications.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components, reliable performance, and consistent results.
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ§ğ : UMTMedia BMP280 Sensor - Measures atmospheric pressure & temperature with high accuracy for diverse projects! (Compatible with 3.3V & 5V systems)
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Supports I2C and SPI interfaces - Seamless integration with Arduino, Raspberry Pi, and other microcontrollers.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ”ğ¬ğžğ«-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Compact design simplifies integration, and pre-soldered module eases connection.
  • ğ–ğ¢ğğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Measures pressure from 300hPa to 1100hPa (-45°C to 85°C) - Ideal for various applications.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components, reliable performance, and consistent results.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.