£3.95
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: This UMTMedia Infrared (IR) Receiver and Transmitter set allows you to wirelessly control your Arduino or Raspberry Pi projects using a standard IR remote control. ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: This UMTMedia Infrared (IR) Receiver and Transmitter set allows you to wirelessly control your Arduino or Raspberry Pi projects using a standard IR remote control. ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: ArduinoHotModules / Sensor
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: This UMTMedia Infrared (IR) Receiver and Transmitter set allows you to wirelessly control your Arduino or Raspberry Pi projects using a standard IR remote control.
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Designed for compatibility with Arduino and Raspberry Pi, this set integrates effortlessly with your existing development environment. Utilize familiar libraries and code examples to bring your remote-controlled projects to life.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: The 38kHz operating frequency ensures reliable signal transmission and reception, minimizing interference from other sources of infrared light.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: Both the transmitter and receiver modules boast a compact size, allowing for easy integration into various projects with limited space. The modules come with pre-soldered headers for convenient connection.
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐚 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 ğğ¨ğ¬ğ¬ğ¢ğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ¢ğžğ¬: This IR sensor set opens doors for creative projects like remote-controlled robots, interactive displays, and more. Experiment with wireless control and add a new dimension to your Arduino and Raspberry Pi creations!
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ğ¥ğ²: This UMTMedia Infrared (IR) Receiver and Transmitter set allows you to wirelessly control your Arduino or Raspberry Pi projects using a standard IR remote control.
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Designed for compatibility with Arduino and Raspberry Pi, this set integrates effortlessly with your existing development environment. Utilize familiar libraries and code examples to bring your remote-controlled projects to life.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: The 38kHz operating frequency ensures reliable signal transmission and reception, minimizing interference from other sources of infrared light.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: Both the transmitter and receiver modules boast a compact size, allowing for easy integration into various projects with limited space. The modules come with pre-soldered headers for convenient connection.
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐚 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 ğğ¨ğ¬ğ¬ğ¢ğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ¢ğžğ¬: This IR sensor set opens doors for creative projects like remote-controlled robots, interactive displays, and more. Experiment with wireless control and add a new dimension to your Arduino and Raspberry Pi creations!
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.