£3.25
ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home,...
ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home,...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
 • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home, Janome, Elna, Viking, White, Babylock, Simplicity, Dressmaker, Necchi, Nelco, Riccar, and many more.
 • ğŸğŸŽ 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬: Stock up with this convenient pack! UMTMedia Sewing Machine Needles (10 Pack) - Ideal for various ultra-lightweight sewing projects.
 • ğ’ğ¢ğ³ğž 𝟔𝟓/𝟗: Perfect for sheerest fabrics like chiffon, organza, and fine silks, ensuring smooth penetration and minimal fabric damage.
 • 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩 & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Made from high-quality steel with precisely honed points for snag-free sewing and long-lasting performance.
 • ğ‘ğžğ ğ®ğ¥ğšğ« 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐤 (ğ‹ğžğ§ğ ğ­ğ¡): Compatible with most home sewing machines using regular shank needles.
 • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components & consistent performance for your delicate sewing endeavors.
 • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home, Janome, Elna, Viking, White, Babylock, Simplicity, Dressmaker, Necchi, Nelco, Riccar, and many more.
 • ğŸğŸŽ 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬: Stock up with this convenient pack! UMTMedia Sewing Machine Needles (10 Pack) - Ideal for various ultra-lightweight sewing projects.
 • ğ’ğ¢ğ³ğž 𝟔𝟓/𝟗: Perfect for sheerest fabrics like chiffon, organza, and fine silks, ensuring smooth penetration and minimal fabric damage.
 • 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩 & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Made from high-quality steel with precisely honed points for snag-free sewing and long-lasting performance.
 • ğ‘ğžğ ğ®ğ¥ğšğ« 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐤 (ğ‹ğžğ§ğ ğ­ğ¡): Compatible with most home sewing machines using regular shank needles.
 • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components & consistent performance for your delicate sewing endeavors.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.