£3.25
ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home,...
ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home,...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
 • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home, Janome, Elna, Viking, White, Babylock, Simplicity, Dressmaker, Necchi, Nelco, Riccar, and many more.
 • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 (ğŸğŸŽ 𝐏𝐚𝐜𝐤): Stock up with this convenient pack! UMTMedia Sewing Machine Needles (10 Pack) are ideal for various sewing projects on a wide range of fabrics.
 • ğğžğ«ğŸğžğœğ­ ğ’ğ¢ğ³ğž (ğŸ–ğŸŽ/𝟏𝟐): This size is excellent for medium-weight woven fabrics like cotton, linen, and denim, ensuring smooth penetration and minimal damage.
 • ğ„ğ±ğœğžğ©ğ­ğ¢ğ¨ğ§ğšğ¥ ğ’ğ¡ğšğ«ğ©ğ§ğžğ¬ğ¬: Made from high-quality steel, these needles boast exceptionally sharp points for clean stitching and precise results.
 • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with most domestic sewing machines that use regular shank needles (always refer to your machine's manual for specific sizes).
 • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable performance and consistent quality associated with the UMTMedia brand for your sewing needs.
 • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ğ¥ğ² ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 - 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐨𝐬𝐭 ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğŒğšğœğ¡ğ¢ğ§ğžğ¬: These sewing machine needles are designed for a wide range of popular brands, including Singer, Kenmore, Brother, Bernina, Pfaff, New Home, Janome, Elna, Viking, White, Babylock, Simplicity, Dressmaker, Necchi, Nelco, Riccar, and many more.
 • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐍𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞𝐬 (ğŸğŸŽ 𝐏𝐚𝐜𝐤): Stock up with this convenient pack! UMTMedia Sewing Machine Needles (10 Pack) are ideal for various sewing projects on a wide range of fabrics.
 • ğğžğ«ğŸğžğœğ­ ğ’ğ¢ğ³ğž (ğŸ–ğŸŽ/𝟏𝟐): This size is excellent for medium-weight woven fabrics like cotton, linen, and denim, ensuring smooth penetration and minimal damage.
 • ğ„ğ±ğœğžğ©ğ­ğ¢ğ¨ğ§ğšğ¥ ğ’ğ¡ğšğ«ğ©ğ§ğžğ¬ğ¬: Made from high-quality steel, these needles boast exceptionally sharp points for clean stitching and precise results.
 • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with most domestic sewing machines that use regular shank needles (always refer to your machine's manual for specific sizes).
 • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable performance and consistent quality associated with the UMTMedia brand for your sewing needs.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.