£5.60
𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğœğž: Program and power your projects with ease using the built-in Micro USB port. No external programmers needed (UK Stock). 𝐀𝐓𝐭𝐢𝐧𝐲𝟖𝟓 ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ«: Leverage the power of the versatile...
𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğœğž: Program and power your projects with ease using the built-in Micro USB port. No external programmers needed (UK Stock). 𝐀𝐓𝐭𝐢𝐧𝐲𝟖𝟓 ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ«: Leverage the power of the versatile...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğœğž: Program and power your projects with ease using the built-in Micro USB port. No external programmers needed (UK Stock).
  • 𝐀𝐓𝐭𝐢𝐧𝐲𝟖𝟓 ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ«: Leverage the power of the versatile ATtiny85 microcontroller for various low-power applications.
  • 𝐈𝟐𝐂/𝐒𝐏𝐈 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Expand functionality with I2C (IIC) and SPI communication protocols, allowing connection to a wide range of sensors and peripherals.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Seamlessly integrate this board into your Arduino development workflow using familiar Arduino IDE.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your project needs.
  • 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğœğž: Program and power your projects with ease using the built-in Micro USB port. No external programmers needed (UK Stock).
  • 𝐀𝐓𝐭𝐢𝐧𝐲𝟖𝟓 ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ«: Leverage the power of the versatile ATtiny85 microcontroller for various low-power applications.
  • 𝐈𝟐𝐂/𝐒𝐏𝐈 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Expand functionality with I2C (IIC) and SPI communication protocols, allowing connection to a wide range of sensors and peripherals.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Seamlessly integrate this board into your Arduino development workflow using familiar Arduino IDE.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your project needs.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.