£3.45
𝐓𝐢𝐧𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜 ğ“ğžğšğœğ¡ğžğ«: Compact module with bright red, yellow, green LEDs ideal for Arduino & Raspberry Pi projects. ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering! Common cathode design connects easily to digital output...
𝐓𝐢𝐧𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜 ğ“ğžğšğœğ¡ğžğ«: Compact module with bright red, yellow, green LEDs ideal for Arduino & Raspberry Pi projects. ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering! Common cathode design connects easily to digital output...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: HotLED's
  • 𝐓𝐢𝐧𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜 ğ“ğžğšğœğ¡ğžğ«: Compact module with bright red, yellow, green LEDs ideal for Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering! Common cathode design connects easily to digital output pins for quick implementation.
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Works with both 3.3V & 5V, making it compatible with various microcontrollers.
  • ğˆğ§ğ­ğžğ«ğšğœğ­ğ¢ğ¯ğž & 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: Build mini traffic lights, game indicators, status displays, and engage minds with STEM learning.
  • ğ„ğ§ğğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Add vibrant lighting effects, interactive elements, and user feedback to your DIY projects and prototypes.
  • 𝐓𝐢𝐧𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜 ğ“ğžğšğœğ¡ğžğ«: Compact module with bright red, yellow, green LEDs ideal for Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: No soldering! Common cathode design connects easily to digital output pins for quick implementation.
  • 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Works with both 3.3V & 5V, making it compatible with various microcontrollers.
  • ğˆğ§ğ­ğžğ«ğšğœğ­ğ¢ğ¯ğž & 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: Build mini traffic lights, game indicators, status displays, and engage minds with STEM learning.
  • ğ„ğ§ğğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Add vibrant lighting effects, interactive elements, and user feedback to your DIY projects and prototypes.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.