£3.20
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ–ğšğ­ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ ğ“ğžğ¦ğ© ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­: 1m waterproof probe & NTC 10K thermistor deliver accurate readings (-20°C to 105°C) in any environment (IP67). ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Analog & digital output options (with...
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ–ğšğ­ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ ğ“ğžğ¦ğ© ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­: 1m waterproof probe & NTC 10K thermistor deliver accurate readings (-20°C to 105°C) in any environment (IP67). ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Analog & digital output options (with...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ–ğšğ­ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ ğ“ğžğ¦ğ© ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­: 1m waterproof probe & NTC 10K thermistor deliver accurate readings (-20°C to 105°C) in any environment (IP67).
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Analog & digital output options (with compatible modules) for seamless integration with Arduino, Raspberry Pi, and other microcontroller projects.
  • ğ‡ğšğ¬ğ¬ğ¥ğž-ğ…ğ«ğžğž ğ’ğžğ­ğ®ğ©: Simple connection, user-friendly output, and durable construction ensure a smooth experience for beginners and experienced makers alike.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees reliable performance and excellent customer support for your temperature sensing needs.
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ ğğ¨ğ­ğžğ§ğ­ğ¢ğšğ¥: Build weather stations, data loggers, plant monitoring systems, smart thermostats, and more - all with precise temperature data at your fingertips.
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž & ğ–ğšğ­ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ ğ“ğžğ¦ğ© ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­: 1m waterproof probe & NTC 10K thermistor deliver accurate readings (-20°C to 105°C) in any environment (IP67).
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Analog & digital output options (with compatible modules) for seamless integration with Arduino, Raspberry Pi, and other microcontroller projects.
  • ğ‡ğšğ¬ğ¬ğ¥ğž-ğ…ğ«ğžğž ğ’ğžğ­ğ®ğ©: Simple connection, user-friendly output, and durable construction ensure a smooth experience for beginners and experienced makers alike.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees reliable performance and excellent customer support for your temperature sensing needs.
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ ğğ¨ğ­ğžğ§ğ­ğ¢ğšğ¥: Build weather stations, data loggers, plant monitoring systems, smart thermostats, and more - all with precise temperature data at your fingertips.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.