£5.95
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟏𝟔 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Manage a multitude of servos with ease! This UMTMedia PCA9685 Driver Module boasts 16 channels, ideal for complex robotic projects and animatronic creations. 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟏𝟔 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Manage a multitude of servos with ease! This UMTMedia PCA9685 Driver Module boasts 16 channels, ideal for complex robotic projects and animatronic creations. 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 98 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟏𝟔 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Manage a multitude of servos with ease! This UMTMedia PCA9685 Driver Module boasts 16 channels, ideal for complex robotic projects and animatronic creations.
  • 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Simplify wiring with the I2C (IIC) interface, requiring only a few wires for connection to your microcontroller, reducing wiring complexity.
  • 𝟏𝟐-𝐁𝐢𝐭 𝐏𝐖𝐌 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Offers precise control over your servos with 12-bit PWM (Pulse Width Modulation) for smooth and accurate movements.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular development platforms like Arduino and Raspberry Pi, allowing for easy integration into your projects.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your robotics and automation endeavours.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟏𝟔 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Manage a multitude of servos with ease! This UMTMedia PCA9685 Driver Module boasts 16 channels, ideal for complex robotic projects and animatronic creations.
  • 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Simplify wiring with the I2C (IIC) interface, requiring only a few wires for connection to your microcontroller, reducing wiring complexity.
  • 𝟏𝟐-𝐁𝐢𝐭 𝐏𝐖𝐌 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Offers precise control over your servos with 12-bit PWM (Pulse Width Modulation) for smooth and accurate movements.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular development platforms like Arduino and Raspberry Pi, allowing for easy integration into your projects.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your robotics and automation endeavours.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.