£6.95
𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: UMTMedia SIM800L Module - Connect your projects to the world with GSM/GPRS cellular communication for SMS & data transmission via SIM card. 𝐐𝐮𝐚𝐝-𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭: Operates on four GSM/GPRS...
𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: UMTMedia SIM800L Module - Connect your projects to the world with GSM/GPRS cellular communication for SMS & data transmission via SIM card. 𝐐𝐮𝐚𝐝-𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭: Operates on four GSM/GPRS...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: UMTMedia SIM800L Module - Connect your projects to the world with GSM/GPRS cellular communication for SMS & data transmission via SIM card.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐝-𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭: Operates on four GSM/GPRS bands (850/900/1800/1900MHz), offering wider network compatibility globally.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Connects seamlessly with Arduino, Raspberry Pi, ESP-12 boards and more, facilitating project development.
  • 𝐒𝐈𝐌 𝐂𝐚𝐫𝐝 𝐒𝐥𝐨𝐭 & ğ€ğ§ğ­ğžğ§ğ§ğš ğˆğ§ğœğ¥ğ®ğğžğ: Integrated SIM card slot and included antenna ensure quick setup and effortless communication.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting cellular connectivity in your projects.
  • 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: UMTMedia SIM800L Module - Connect your projects to the world with GSM/GPRS cellular communication for SMS & data transmission via SIM card.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐝-𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭: Operates on four GSM/GPRS bands (850/900/1800/1900MHz), offering wider network compatibility globally.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Connects seamlessly with Arduino, Raspberry Pi, ESP-12 boards and more, facilitating project development.
  • 𝐒𝐈𝐌 𝐂𝐚𝐫𝐝 𝐒𝐥𝐨𝐭 & ğ€ğ§ğ­ğžğ§ğ§ğš ğˆğ§ğœğ¥ğ®ğğžğ: Integrated SIM card slot and included antenna ensure quick setup and effortless communication.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting cellular connectivity in your projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.